TSC Karides Üretim Danışmanlık Şirketi'nin akvakültür sektörüne yönelik akademik önermelerini ve yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarını içeren sunum dosyalarını aşağıdaki listeden seçerek indirebilirsiniz.

Akdeniz iklim kuşağı tatlısuları için yeni krustase türlerinin yetiştiriciliği

Akdeniz koşullarında karides yetiştiriciliğinin geliştirilmesi

Türkiye için ekonomik ve sürdürülebilir karides üretim modeli - Ö̈zet

Türkiye için ekonomik ve sürdürülebilir karides üretim modeli

OSB'de üretilebilecek yeni türler ve karides yetiştiriciliği

Development of an economically sustainable shrimp farming systems for Turkey

Ç̧ukurova'da karides yetiştiricilik sektörü geliştirilebilir mi?

Türkiye'de karides yetiştiriciliği artık yapılabilecek mi?

Asuman BEKSARI'nın Dünya Dergisindeki Röportajı

Bu sitede yer alan görsel ve metinsel nitelikteki sayısal içeriğin TSC'den izin alınmaksızın haricen kullanılması yasal değildir. 
TSC KARİDES ÜRETİM DANIŞMANLIK   |    www.tsckarides.com    |    ©2021

 

Bu site arayüzü ve tüm görsel bileşenleri TSC Karides ve Balık AR-GE şirketi adına Bahadır Çapar tarafından tasarlanmıştır.
www.bahadircapar.com    |    ©2021