14 Şubat 2014 tarihinde bir teknokent firması olarak küçük ama çok azimli, inançlı, idealist ve yetenekli bir ekiple kurulan TSC Karides ve Balık AR-GE şirketi, Ocak 2021’de yenilenerek TSC Karides Üretim Danışmanlık İth. ve İhr. Ltd. Şirketi olarak, yaklaşık 32 senelik bir AR-GE, üretim tecrübesi ve bilgi birikimi ile yoluna çok daha emin adımlarla devam etmektedir. Bu birikimin artık sektörel üretime yönlendirilme vaktinin geldiğine inanarak, yeni krustase (eklembacaklı) türlerinin akvakültür sektörüne kazandırılması hedefiyle yola çıkan TSC, hep Ar-Ge ile iç içe olacak şekilde kendi sahasında gelişip büyümeyi amaçlamaktadır.

    TSC Şirketinin temel misyonu su ürünleri yetiştiricilik sektörüne yeni türlerin kazandırılması amacıyla Ar-Ge çalışmalarında bulunmak ve bu çalışmaların uygulamalı danışmanlık hizmetleriyle ticarileştirilebilmesini sağlamaktır.
Bu amaçla gerek ulusal gerekse yurtdışı destekli projelerle araştırmalar yürütmek ve yetiştiricilikte yeni üretim teknikleri, modelleri ve stratejileri sayesinde tür çeşitliliğini arttırarak piyasaya farklı türler sunulabilmesinin önünü açmayı hedefliyoruz.

    Yaklaşık 32 yıllık Ar-Ge tecrübemizi üniversite ve sanayi iş birliği projeleri ile ülkemiz akvakültür sektörüne aktarmak ve bu sektörde geleneksel türler ve üretim modellerinden farklı bir kulvarda yer almayı hedefliyoruz. En öncelikli ticarileştirmek istediğimiz türlerin başında asıl uzmanlık alanımız olan karides gelmektedir. Ar-Ge çalışmaları, danışmanlık, eğitim hizmetleri, projelendirme ve anlaşma dahilinde sektör tecrübesi olmayan firmalar için özel sistemler tasarlamanın yanı sıra, daha uzun vadede kendimize ait tesislerde üretim faaliyetlerinde de bulunmayı hedeflemekteyiz.

     Firma olarak biz herkesin farklı, sağlıklı ve lezzetli ürünler üretebilme ve tüketebilme hakkı olduğu inancıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.


    Uzun vadede, ulusal ve uluslararası arenada, TSC; ülkemizde ilk kez üretilen su ürünleri türleri ve yepyeni üretim teknikleriyle adını duyuran, bu alanda daima öncülük yapan, Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli olarak kendisini yenileyen,
ihtiyacı olan yem ve teknolojiyi üretebilen, pazarlama ağı ve restorantlar zinciri sayesinde ürettiği ürünleri kendisi pazarlayabilen, ürünlerini farklı yöntemlerle işleyebilen, sürdürülebilir ve çevreci bir üretim stratejisi ile lezzetli ve kaliteli ürünler piyasaya sürebilen bir firma olmayı da hedeflemektedir.
      TSC Shrimp and Fish R&D company, which was established on February 14, 2014 as a university technopark company with a small but very determined, faithful, idealistic and talented team, continues its journey by being transformed into TSC Shrimp and Production Consultancy Company more recently in January 2021. With approximately 32 years of R&D, production experience and knowledge, we are now taking more confident steps on our way forward. Believing that it is time to direct this accumulation to sectoral production, TSC aims to introduce new crustacean (arthropod) species to the aquaculture sector, and aims to develop and grow in its field in a way that is always intertwined with R&D.

    The main mission of TSC Company is to carry out R&D studies in order to introduce new species to the aquaculture sector and to ensure that these studies can be commercialized with applied consultancy services.
For this purpose, we aim to carry out researches with national and/or internationally supported projects and to increase the variety of species thanks to new production techniques, models and strategies in aquaculture, and to pave the way for offering different species to the market.
   We aim to transfer our approximately 32 years of R & D experience to the aquaculture sector of Turkey with university and industry cooperation projects and to be in a different course from traditional species and production models in this sector. Shrimp, which is our main area of ​​expertise, comes first among the species/group we want to commercialize. In addition to the R&D studies of TSC, we also aim to design special systems for companies that do not have sector experience, as well as consulting, training services, projecting and contracting.
    As a company, we continue our work with the belief that everyone has the right to produce and consume different, healthy and delicious products.


    As a company, we continue our work with the belief that everyone has the right to produce and consume different, healthy and delicious products. In the long term, in the national and international arena, TSC; Making its name
known with the species it has grown for the first time in Turkey and with its brand new production techniques, always pioneering in this field will be renewing itself continuously with R & D studies. In addition, when the time comes, TSC aims also to produce its own crustaceans products and the feed and technology it needs, to process and market its own products, and to offer delicious and quality products to the market in a sustainable and environmentally friendly manner.

Prof. Dr. Metin KUMLU
Proje tasarım, Ar-Ge Liderliği,
Üretim Planlama ve Liderliği
(Metin Kumlu'nun Özgeçmişi)

Dr. Asuman BEKSARI
Yatırım Projelerinin Finansal Analizi ve Yönetimi, Tesis Yönetimi, Ar-Ge Ekip Üyesi, Üretim Ekip Üyesi

Yük. Müh.Enes KINAY
Tesis Yönetimi, Ar-Ge Ekip Üyesi,
Üretim Ekip ÜyesiProf. Dr. Metin KUMLU
Project design, R&D Leadership,
Production Planning and Leadership
(Cirraculum Vitae of Metin Kumlu)

Dr. Asuman BEKSARI
Financial Analysis and Management of Investment Projects, Facility Management, R&D Team Member, Production Team Member

Yük. Müh.Enes KINAY
Facility Management, R&D Team Member,
Production Team Member

Bu sitede yer alan görsel ve metinsel nitelikteki sayısal içeriğin TSC'den izin alınmaksızın haricen kullanılması yasal değildir. 
TSC KARİDES ÜRETİM DANIŞMANLIK   |    www.tsckarides.com    |    ©2021

 

Bu site arayüzü ve tüm görsel bileşenleri TSC Karides ve Balık AR-GE şirketi adına Bahadır Çapar tarafından tasarlanmıştır.
www.bahadircapar.com    |    ©2021