Herkesin farklı, sağlıklı ve lezzetli ürünler tüketebilme hakkı olduğuna inançla; halihazırda yürüttüğümüz TAGEM,KOSGEB ve TÜBİTAK projelerinin yanısıra, üniversite ile geliştirdiğimiz işbirliği sayesinde çeşitli yerel karides türleri (Penaeus semisulcatus, Penaeus aztecus, Penaeus japonicus, vb.) ve egzotik Pasifik eyaz karidesini (Penaeus vannamei), ayrıca diğer krustaselerden kerevit (Cherax quadricarinatus) ve Dev Tatlısu Karidesini (Macrobrachium rosenbergii) ticarileştirmek amacıyla akvakültür sektörüne ilk adımını atan TSC, yepyeni üretim teknikleri kullanarak ülkemizde ilk kez üretilen türler ile akvakültür sektöründe öncü uygulamalar gerçekleştiren, Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli olarak kendisini yenileyen, ihtiyacı olan yem ve teknolojiyi süratle geliştirebilen, ürettiği ürünleri kendisi pazarlayabilen, ürünlerini değişik yöntemlerle işleyebilen, sürdürülebilir ve çevreci bir üretim stratejisi ile lezzetli ve kaliteli ürünler piyasaya sürebilen bir kuruluş olma hedefinde ilerlemektedir.
    Her geçen gün gelişen firmanın omurgasını yaklaşık 30 senelik bir AR-GE tecrübesi ve bilgi birikimi şekillendirmektedir. Bu birikimin artık üretime yönlendirilme vaktinin geldiğine inanarak, yeni krustase ve çiftkabuklu türlerinin akvakültür sektörüne kazandırılması hedefiyle yola çıkan TSC, hep Ar-Ge ile içiçe olacak şekilde kendi sahasında gelişip büyümeyi amaçlamaktadır.
    Bu kapsamda, gerek ulusal gerekse yurtdışı destekli projelerle araştırmalar yürütmek ve yetiştiricilikte uygulayacağı yeni üretim teknikleri, modeller ve stratejiler sayesinde tür çeşitliliğini arttırak piyasaya farklı ürünler sunmayı hedefllemektedir. Bizler, Ar-Ge tecrübemizi üniversite ve sanayi işbirliği projeleri ile ülkemiz akvakültür sektörüne aktarmak ve bu sektörde gelenekselleşen türler ve üretim modellerinden farklı bir kulvarda yer almayı hedefliyoruz.
      Since its establishment, TSC has taken the first steps into aquaculture business by TAGEM, KOSGEB and TÜBİTAK projects and had collaborative studies with university to achieve commercialization of some of the local shrimp species (Penaeus semisulcatus, P. aztecus, P. japonicus etc.), egzotik Pacific White Shrimp (Penaeus vannamei) as well as some other crustaceans species such as the crayfish (Cherax quadricarinatus) and the Giant Freshwater Shrimp (Macrobrachium rosenbergii) in the country. With new species and novel production techniques that are developed and updated by its own continuously running R&D activities, TSC will move on to produce new aquatic products by eco-friendly and sustainable strategies, manufacturing feeds and technology for its needs, processing and delivering healthy and quality products for the national and international markets.

    Our research team wants to transfer the 30-years of experience gathered in the R&D field to Turkish aquaculture sector, and instead of traditional species and production methodologies, TSC would like to stay in different lane (crustacean and bivalve production). Our priority is to firstly commercialize shrimp farming, which is our expertise, in the country.


   Besides farming and R&D studies, TSC also offers consultation and project services, as well as new production systems specifically designed for new species. Production of new species (including especially marine shrimp) will enable TSC to enjoy offering new products to the market in Turkey. We shall always be engaged with R&D while developing and growing in the Turkish aquaculture industry.

Bu sitede yer alan görsel ve metinsel nitelikteki sayısal içeriğin TSC'den izin alınmaksızın haricen kullanılması yasal değildir. 
TSC KARİDES ÜRETİM DANIŞMANLIK   |    www.tsckarides.com    |    ©2021

 

Bu site arayüzü ve tüm görsel bileşenleri TSC Karides ve Balık AR-GE şirketi adına Bahadır Çapar tarafından tasarlanmıştır.
www.bahadircapar.com    |    ©2021